Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

"Il ne s'agit pas de choisir son époque, mais de se choisir en elle"
Jean-Paul Sartre

Prijatelji,

rečenica velikog francuskog pisca i filozofa Žan Pol Sartra koju sam citirao u prevodu glasi: ”da se ne radi o našem izboru epohe, već o našim izborima u njoj“. To je svojevrsni pledoaje za angažovanje u datoj, “neizabranoj“ epohi. U pitanju su individualni i kolektivni izbori koji podradzumjevaju javnu odgovornost. Javnost je, ili bi morala biti, jedini mjerodavni sudija svih angažovanja - sudija političkih djela i nedjela.

Drugo Sartrovo podsjećanje ukazuje da se angažovanost mora ostvarivati u okviru određenih pravila, dakle, uz poštovanje određene forme, svakako demokratske i civilizovane. Sartr kaže da i angažovana literatura treba, ne samo da kaže određene stvari, već da to kaže „na izvjestan način“.

Prevedeno na naše prilike - svako angažovanje, pa i ono na komplikovanom i fascinirajućem Balkanu mora imati sadržinu i formu. To važi i za Crnu Goru - balkansku, mediteransku i evropsku zemlju. U političko-kulturnoj ravni sadržina angažovanja treba da bude borba za određene principe, emancipatorske ideje koje vode autentičnom progresu naroda - progresu političkog, ekonomskog i kulturnog karaktera. A prava vizija sadašnjosti i budućnosti treba da se osmisli formom zrelog javnog dijaloga.

Ovim uvodom na stranici website-a sam, s jedne strane, izrazio moj skroman homage francuskom velikanu, bolje reći evropskom intelektualnom velikanu, kojeg sam pored Arona (takođe velikog francuskog mislioca koji je bio Sartrov generacijski i intelektualni rival ), proučavao na studijama u Parizu 1976/77. godine. S druge strane, ovaj uvod takođe predstavlja dio objašnjenja za nužnost javnog angažmana na koji sam se na određeni način oprijedelio mnogo ranije, a poslednjih mjeseci i veoma direktno.

Sada je potrebno odgovoriti na pitanje – u kakvoj situaciji se nalazi zemlja u kojoj sam rođen, u kojoj sam živio najduži dio života, u kojoj se nalaze grobovi mojih roditelja i predaka, konačno, zemlji koju neprekidno osjećam i mislim.  
 
Demokratski front je građanska koalicija koja iskreno nastoji da doprinese izgradnji zrelog, demokratskog, iznad svega, odgovornog društva. Želimo da se smanje napetosti u dužem periodu zatrovane političke scene. Pored demokratske i sasvim legitimne političke konfrontacije hoćemo da doprinesemo jedinstvu zemlje, narodnoj koheziji. Ne želimo da odvojeno i antagonistički žive dvije tempirane samoće - crnogorstvo i srpstvo. Hoćemo njihovo izmirenje i da zajedno sa drugim narodima gradimo zajedničku viziju budućnosti države Crne Gore. Konačno, hoćemo da doprinesemo  razvoju političke kulture u našoj zemlji.

Ne može Crnoj Gori ići dobro ako loše ide njenim građanima. Mi hoćemo da istina bude kriterijum pojedinačnog i kolektivnog dijelovanja.

Postoje zemlje bez  duge istorije. Crna Gora nije takva. Naprotiv, Crna Gora nosi veliko istorijsko breme na koje ima razloga da bude ponosna. Ali, isto tako ima razloga za vođenje ozbiljnog, kulturnog  dijaloga o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Sve to sa sposobnošću razlikovanja stvarnosti i iluzija, sa sposobnošću razlikovanja odgovorne od lake politike uz koju obično ide težak kriminal.

Crna Gora se nakon skoro jednog burnog, pretežno ideološkog vijeka sasvim vratila kući. Iskustva dijeljenja zajedničkog života sa drugima u nešto većoj kući su bila različita. Ponekad negativna, pa i traumatično riskantna, ponekad pozitivna, gotovo bratska sa drugim južnoslovenskim narodima, kada je u nekim momentima zemlja ostvarivala i liniju progresa. Građani Crne Gore su na različite načine doživljavali sva ta iskustva. Na dva referenduma u poslednje dvije decenije u kojima je ista vladajuća partija ponudila dvije sasvim različite vizije rješavanja državno pravnog statusa Crne Gore, građani su podijeljeno odgovorili. Na poslednjem refernedumu, sasvim podijeljeno. Ipak svi  su prihvatili novu  realnost.  Smatram da sve građane, bez obzira kako su se izjašnjavali, treba jednako poštovati. I jedni i drugi mislili su dobro svojoj zemlji.

Sada su pred Crnom Gorom novi, veliki izazovi.  Da li će kuća – ostanemo li pri prethodnoj metafori -  biti neuređena,  da li će postati većinsko vlasništvo pojedinaca i grupa, neka vrsta feuda u kojem pravni i civilizovani zakoni ne važe za sve ili ćemo je graditi i uljepšavati u realnosti ozbiljnog, zrelog, javno odgovornog demokratskog života, zavisi od nas i naše želje da mijenjamo sebe i svoju epohu. U  vrijednosnom smislu možemo spojiti  najbolje od tradicionalnog sa modernim vrijednostima.

Iskreno želim, zajedno sa vama, da doprinesem, stvaranju narodne države - nastajanju demokratske, pravne, ekonomsko prosperitetne, međunarodno kredibilne Crne Gore. Osjećam i znam da je to želja svih, posebno mladih  ljudi.
 
To je i naš izbor, to je smisao našeg angažovanja.