Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Lična biografija

 

Miodrag Lekić je rođen 21. novembra 1947. godine u Baru. U svom rodnom gradu, završio je osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, međunarodni smjer, u Beogradu 1971. godine.

Radio je kao profesor u gimnaziji „Niko Rolović“ u Baru. Kao stipendista vlade Francuske je bio na specijalističkim studijama u Parizu 1976/77 god. Bio je direktor Informativnog centra (Barske novine, Štamparija) i Kulturnog centra (Dom kulture “Vladimir Popovic Španac”, Narodna biblioteka “Ivo Vučković” , Umjetnička galerija „Velimir A. Leković“ i Zavičajni muzej) u Baru, a profesionalni angažman nastavio je u Titogradu (Podgorica), gdje je imenovan 1986. godine za člana Izvršnog vijeća (Vlade) Crne Gore. Bio je član Jugoslovenske komisije za saradnju sa UNESKO-m.  

 

U diplomatskoj karijeri je bio ambasador SFR Jugoslavije u afričkim zemljama: Mozambiku, Lesotu i Svazilendu, ministar inostranih poslova Crne Gore, ambasador Savezne republike Jugoslavije, a zatim Srbije i Crne Gore, u Italiji i Malti.

Od 2004. je profesor na La Sapienca univerzitetu u Rimu - Fakultet humanističkih nauka , a od 2006. na Luiss-u – Fakultet političkih nauka.

2011. je bio jedan od osnivača i izvršni direktor NVO "Centar za međunarodnu politiku i evropske integracije - CEMP".

 

Objavio je više stručnih radova iz oblasti istorije međunarodnih odnosa i diplomatije. Za knjigu „La mia guerra alla guerra“ ( izdavač Guerini associati, Milano) dobio je u Kaljariju 2007.godine italijansku nagradu ,,Frančesko Alziator” za najbolju knjigu stranog autora sa mediteranskog prostora, objavljenu na italijanskom jeziku. Prevod iste knjige je u Beogradu objavio ,,Službeni glasnik”, pod naslovom ,,Moj rat protiv rata”. Autor je knjige ,,Istorija Italije” u dva toma (izdavač Daily press – Podgorica) za koju je 2012. godine dobio nagradu italijanskih izdavača u konkurenciji knjiga objavljenih u inostranstvu.

Koautor je knjiga  ,,Dopo la pioggia”(izdavač Argo – Lecce) i ,,Italia e Montenegro”( izdavač Laterza- Bari). U Italiji je objavljivao radove u časopisima ,,Limes”, ,,Affari internazionali” i ,,Lettera internazionale”. Komentare i prikaze objavljivao u crnogorskim listovima ,,Dan” i ,,Vijesti” (kulturni dodatak ,,Art”), i u beogradskim listovima - ,,NIN” i ,,Politika”. 

 

Živi u braku sa suprugom Lidijom, sa kojom ima ćerke Liviju i Tijanu.