Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nećemo se takmičiti u lažnim obećanjima

Cetinje je dalo mnogo više Crnoj Gori nego što mu crnogorska vlast, kako ona u Podgorici tako i lokalna, uzvraćaju, kazao je u intervjuu za CdM predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić. On je istakao da su lokalni izbori pod sjenkom moguće ponovne upotrebe metode Snimak koja nije dobila politički i pravni epilog. Prema njegovim riječima DF neće učestvovati i takmičiti se u lažnim obećanjima, a da će razgovori o post izbornim koalicijama doći na dnevni red tek nakon održanih izbora. 

CdM: U toku je kampanja za lokalne izbore u tri crnogorske opštine. Čime će Demokratski front DF privući nove birače?

Lekić: Prije svega, svojim programom i već potvrđenom linijom uspona Fronta za svega nešto više od godinu dana postojanja. Ukratko DF će privući birače shvatanjem politike kao djelatnosti koja vodi opštem dobru i to sa osobama koje su stručne, čistih biografija, daleko od mafijaško korupcionaških krugova. Izbori su pod sjenkom moguće ponovne upotrebe metode Snimak koja nije dobila politički i pravni epilog.

Povodom Petnjice, sačekaćemo ishod našeg obraćanja Ustavnom sudu. Naime, neshvatljivo je pravno, politički, etički ili kako god hoćete da se istovremeno sa Petnjicom ne organizuju izbori u Beranama. Odvajanjem Petnjice promijenjen je odnos snaga u Beranama, tamo je sada nova politička realnost što zahtijeva nove izbore. Neodržavanjem izbora u Beranama povrjeđuje se osnovni princip demokratije – jedan čovjek, jedan glas. Ukoliko se od nadležnih pravosudnih organa odbije naša više nego ubjedljiva argumnetacija zadržavamo pravo da reagujemo i u kontekstu izbora u Petnjici.

CdM: Kakav rezultat očekujete na lokalnim izborima?

Lekić: Očekujem uspjeh DF-a i koalicija sa kojima ćemo nastupiti. Želim uspjeha i svim političkim snagama koje su dosljedno opozicionog karaktera a koje su spremene da na javno ozbiljan način doprinesu konstituisanju široke alternative koja bi se borila za pobjedu vrijednosti odgovornog društva i građanske demokratije u Crnoj Gori.

CdM: Koji je plan DF-a da podstakne ekonomski razvoj na Cetinju i u Mojkovcu?

Lekić: Mi nećemo učestvovati i takmičiti se u lažnim obećanjima. Ostavićemo to drugima. U obje opštine situacija je krajnje teška, posebno u ekonomskom dijelu. S druge strane, građani tih opština, kao i svih drugih u Crnoj Gori se nalaze u teškom stanju i zbog opšte krizne situacije u zemlji kao razultata nekompetenetnog i neodgovornog vođenja politike i ekonomije na državnom nivou. Krajnje je zabrinjavajuće da mnoge opštinske vlasti kopirajući Vladu jedini izlaz vide u novim zaduživanjima. Politika preživljavanja kreditima, bez ozbiljne stručne vizije razvoja vodi bankrotu kao kulminaciji neodgovrnog vođenja države i opština. Ta kulminacija se, po svemu sudeći, približava.

Na tematskim debatama sa građanima tokom izborne kampanje ćemo prezentovati naše predloge o ekonomskim projektima i o efikasnijoj i racionalnoj organizaciji lokanih službi.

CdM: Postoji li mogućnost da nakon lokalnih izbora DF uđe u koaliciju sa SDP-om na Cetinju, s obzirom na to da je SDP u Prijestonici najavio da neće ni po koju cijenu ulaziti u koaliciju sa DPS-om? Razmišljate li o postizbornoj koaliciji i sa Pozitivnom Crnom Gorom?

Lekić: U ovom trenutku razmišljamo o nastupu Građanskog fronta, odnosno uglednih i potvrđenih ličnosti sa naše liste. Nastupu koji će proteći u iskrenom i otvorenom dijalogu sa građanima. Cetinje je dalo mnogo više Crnoj Gori nego što mu crnogorska vlast, kako ona u Podgorici tako i lokalna, uzvraćaju. Zajedno sa građanima želimo da se na Cetinju jednom prekine tradicija lažnih obećanja sa uvježbavanim paradama vlasti. Tema potencijanih post izbornih koalicija može doći na dnevni red tek nakon održanih izbora.

CdM: Kako ocjenjujete godišnji Izvještaj o napretku Crne Gore u EU koji je objavila Evropska komisija?

Lekić: Razumljivo, i ovaj izvještaj je pisan diplomatskim jezikom, kombinacijom ohrabrenja zemlji da napreduje u evropskim integracijama i kritika o određenim aspektima društvenih tokova. Nažalost, kritike su usmjerene na najsuštinskija pitanja koja vlast uporno ignoriše. Izvještaj ponovo ukazuje na nepostojanje mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i kriminala, posebno na visokom nivou vlasti. Kritički se ukazje na nepostojanje političke volje za uspostavljanje vladavine prava u crnogorskoj državi. Uočava se nesposobnost da se reorganizuje javni sektor koji je predimnezioniran, skup i neefikasan.

Nemoguće je u kraćem interviju nabrojati i komentarisati sve kritičke ocjene iz Izvještaja. Ali, uzmimo primjer afere Snimak koja je jako apostrofirana u aktuelnom izvještaju EU. Vladajuća partija ne samo da se ne stidi javno ofiranog udruženog poduhvata izborne krađe potvrđenog i materjalnim dokazima, već aferu Snimak javno i drsko proklamuje kao model modernog rada partije.

CdM: Što najmjeravate da preduzmete dalje povodom afere Snimak?

Lekić: Jasno je da vrh vlasti odavno igra na kartu arhiviranja svih mafijaško korupcionaških afera u zemlji i inostranstvu. Tako planiraju i sa aferom Snimak, što bi značilo legalizaciju prekrajanja izborne volje građana. Mi ćemo kao DF, po mogućnosti i sa drugima iz opozicije, nastaviti raznim metodama da se demokratski borimo za slobodno društvo, za odbranu našeg Ustava koji u svom članu 2 najstrožije zabranjuje sprečavanje slobodne izborne volje.

Ali, pratićemo i rezultat inaćenja Đukanovića i njegove partije sa Evropskom unijom povodom afere Snimak. Oslanjajući se na politički kontrolisane dijelove tužilaštva i pravosuđa Đukanović nastavlja da ignoriše, pored domaće demokratske javnosti, i Evropsku uniju povodom izbornih krađa potvrđenih aferom Snimak.

Ne vjerujem da će Evropska unija dozvoliti da se povuče pred Đukanovićevom samovoljom. Eventualni scenario povlačenja Brisela iz ove teme, u koji ne vjerujem-ne bi samo bio novi podstrek Đukanoviću, Vujanoviću i ostalima da u stilu Mugabea nastave, ovoga puta jedini u Evropi, višedecenijsko vladanje lažnim izbornim pobjedama-već bi ozbiljno uzdrmao i sam kredibilitet EU u demokratskoj javnosti u Crnoj Gori.

CdM: Smatrate li da će u skorijoj budućnosti biti riješena sporenja između Mitropolije crnogorsko primorske i Crnogorske pravoslavne crkve?

Lekić: Sporenja su plod strategije crnogorske vlasti koja perfidno, sa cikličnim zaokretima u navodnim opredijeljenjima za jednu ili drugu stranu zavisno od izbornih interesa, podstiče ove sukobe.

Dok je sasvim jasna strategija vlasti da podstiče podjele među građanima, beskrupulozno igrajući na veoma osjetljivo i riskantno vjersko područije, ostaje prilično nejasna spremnost raznih grupa, pretežno sekularnog opredjeljenja ali i vjerskih , da sa strašću učestvuju u politički pripremljenom scenariju crnogorskih podjela.

Oni se ponekad tragikomično ponižavaju, jednom oduševljeni podrškom Đukanovića i njegove partije, drugi put navodno razočarani što ih je ostavio i prišao drugoj strani, sve opet čekajuči neki novi zaokret.

I onda se zaboravi da je tema religija, hrišćanastvo, da se radi o Hristu, o njegovj crkvi koja je, prema svim ozbiljnim teološko-istorijskim doktrinama i dokumentima , u svojoj osnovi anacionalna, koja drugim rječima usmjerava ka nadnacionanim vrijednostima.

“Nacionalizovanje Hrista“ u više nacionalnih pravaca je u Crnoj Gori postala politička disciplina. Od religije, koja je u kulturno uređenim zemljama i narodima prije svega stanje intime pojedinca, ovdje se planirano konstruiše novi politički totem sa kojim primarno treba skrenuti pažnju sa bankrotstva ekonomije, sve većeg siromaštva crnogorskog stanovništva, korupcije, kriminala itd.

Nažalost, vlast ne želi, niti je idejno i kulturno kompetentna da se oblast iz vašeg pitanja tretira nekom osmišljenom inicijativom koja bila pravedna, pomiriteljska, koja bi doprinije duhovnoj homogenosti pravoslavnog stanovništva kao bitne pretpostavke za ukupan, harmoničan i kulturan suživot svih u Crnoj Gori.

CdM: Da li će po Vašm mišljenju država uspjeti da privuče nove investitore?

Lekić: Nažalost, nije napravljena temeljna analiza zašto u Crnu Goru umjesto pouzdanih i kredibilnih dolaze problematični investitori, nerijetko sa prevarantskim biografijama. Jedan razlog je valjda svima jasan. To je nepostojanje pravne države koja bi garantovala stabilne privredno pravne uslove. Ozbiljne investiore interesuju povoljni uslovi i pravna država, a ne lična poznanstva i interesne kombinacije sa domaćim birokratijama. Sumnjive pozadine nekih investicija ovdje, sa indicijama korupcije su predmet istraga i procesuiranja, nažalost ne u Crnoj Gori, nego u inostranstvu. Pretpostavljam da nije preporuka novim investitorima da dođu u Crnu Goru ni činjenica da je nedavno vlast čak uhapsila jednog investitora, i to jednog od aktera najveće investicije koja se ovih dana završava bankrotom.

Pravna država i demokratska javno odgovrna vlast su jedini garanti novih investicija i dolazak ozbiljnih investitora.

CdM: Kako ocjenjujete odnose Crne Gore sa susjedima? Šta bi po Vašem mišljenju trebalo uraditi da ta saradnja bude još bolja?

Lekić: U fazi smo smirivanja tla nakon velikog političkog, pa i geopolitičkog zemljotresa devedestetih godina na jugosloveskom prostoru. Time se stvaraju uslovi za stabine odnose Crne Gore sa drugima u regionu. Ali, umjesto fraza o uspjesima treba ozbiljno raditi na izgrađivanju stabilnih odnosa, ali i na strpljivom rješavanju konkretnih otvorenih problema koji objektivno postoje.

CdM: Očekujete li da kako, ovih dana stižu najave sa više adresa, Crna Gora postane sljedeća članica NATO-a?

Lekić: NATO je crnogorskoj vlasti javno ispostavio zahtijeve za vidljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Razumjeli smo da primarno od tih rezultata zavisi poziv za članstvo. Vlast igra na kartu da će NATO zbog strateško regionanih interesa progledati kroz prste Crnoj Gori zbog nepostojanja pravne države. Vidjećemo ishod. Inače, kao što je praksa u demokratskim društvima konačnu odluku o pristupu treba da na demokratski način donesu građani.

(CDM, 21.10.2013.)