Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Radovi


Miodrag Lekić je objavio više stručnih radova iz oblasti istorije međunarodnih odnosa i diplomatije. Iz njegovog bogatog stvaralaštva posebno se izdvaja knjiga „La mia guerra alla guerra“ ( izdavač Guerini associati, Milano), za koju je u Kaljariju 2007. godine dobio italijansku nagradu ,,Frančesko Alziator” za najbolju knjigu stranog autora sa mediteranskog prostora, objavljenu na italijanskom jeziku. Prevod iste knjige je u Beogradu objavio ,,Službeni glasnik”, pod naslovom ,,Moj rat protiv rata”.

Autor je knjige ,,Istorija Italije” u dva toma (izdavač Daily press – Podgorica) za koju je 2012. godine dobio nagradu italijanskih izdavača u konkurenciji knjiga objavljenih u inostranstvu.

Koautor je knjiga  ,,Dopo la pioggia” (izdavač Argo – Lecce) i ,,Italia e Montenegro”( izdavač Laterza- Bari). U Italiji je objavljivao radove u časopisima ,,Limes”, ,,Affari internazionali” i ,,Lettera internazionale”. Komentare i prikaze objavljivao u crnogorskim listovima ,,Dan” i ,,Vijesti” (kulturni dodatak ,,Art”), i u beogradskim listovima - ,,NIN” i ,,Politika”.